coupon code for myntra

flipkart voucher code

abof.com coupon

globalnin.com

Küspe nedir?

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posasıdır. Değerli bir hayvan yemi, yakacak ve gübredir. Pamuk tohumlarının küspesi protein bakımından zengindir. Özellikle sığır ve koyunları beslemede kullanılır. Küspe, balıkçılıktan, küçük ve büyükbaş hayvan yemine kadar geniş bir alanda kullanılan bitki artığıdır. Her ne kadar bazı alanlarda kullanımı yasaklansa da, balıkçı ve çiftçiler bu ucuz ürünü çok sık kullanır. Yağı ya da suyu çıkarılmış bitkinin kuru kalıntısı, posası. Genellikle hayvan yemi, gübre ya da yakacak olarak kullanılır. Küspeler fazla miktarda selüloz taşıdıklarından sindirilmeleri zordur. Bu nedenle başka maddelerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmesi daha doğrudur.

Hayvancılıkta küspenin kullanımı

Çiftçilerin özellikle kışın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besisinde kullandığı, kötü kokulu olmasına rağmen ucuz maliyeti ile gözde besin maddelerindendir. Hayvanların süt üretiminde pozitif etkisi vardır fakat et kalitesini düşürür. Bu yüzden ileride kesilecek hayvanlara verilmesi doğru bulunmaz.Küspenin en çok kullanılan türü şeker pancarı küspesidir.

Özellikle Trakya bölgesinde üreticiler tarafından şeker pancarı fabrikalara satıldıktan sonra geriye kalan küspe alınarak kışın hayvanlara verilmek üzere olabildiğince nemden uzak bir biçimde naylon brandalar ile kat kat sarılarak muhafaza edilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte küspe sulu olarak değil kurutulmuş ve özel işlemlerden geçirilerek preslenmiş olarak satılmaktadır.

Yem

İneklerde süt verimini ve niteliğini etkileyen faktörlerin başında katılım ve besleme gelir. En ekonomik ve
en hızlı biçimde maksimum canlı ağırlık kazancı elde etmektir. Güleryüzler Ailesi olarak sizlere en kaliteli markaları kendi çatımız altında sunmaktayız.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search